Jeffrey er i New York City, hvor han nettopp ble ferdig med å lese Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet. Hans gevinst i «Big Apple»-størrelse er å ha fått en forståelse av menneskesinnets struktur og dets forhold mellom emosjon og livsenergi.

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.