Ute føler seg bedre og bedre og bedre! Det er fordi denne Stuttgart-damen går oppover Broen i L. Ron Hubbards hjem i Storbritannia, Saint Hill. Hun sier at hennes evner, persepsjoner og tonenivå bare fortsetter å stige høyere og høyere og høyere!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.