Bennie hoppet på et jetfly fra Israel til Sør-Afrika, hvor han flyr gjennom sitt studium av Grunnsteinene i den Avanserte organisasjonen i Afrika. Han vil fortelle deg at han har fått en bedre forståelse av livet – og det gjør dette til en virkelig livsforandrende reise.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.