Yu Ting er tilbake i Scientology Kirken i Kaohsiung. Med hensyn til hva hun opplever, uttrykker hun det kort og konsist – ved å studere Scientology teknologi og anvende den i sitt liv, sier hun ganske enkelt at hun «blir bedre».

Oppdag Scientology Verktøy for livet i 19 gratis online-kurs fra Scientology Håndboken, tilgjengelige på 17 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.