Som profesjonell kosmetolog arbeider Anna med å gjøre andre vakre. Så hun forsker hele tiden på de seneste trendene og teknikkene. Men for å holde seg på toppen av spillet og holde virksomheten blomstrende, går hun ikke til skjønnhetsblader. I stedet studerer hun Grunnsteinene for teknologi til å hjelpe henne med å forbedre fremtiden – uansett hvilke uheldige omstendigheter som kunne dukke opp.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.