Luis er begeistret over å være tilbake i sin Scientology Kirke i Mexico City. Han er klar til sitt neste Grunnsteinskurs og muligheten til å lære mer om ånden, kroppen og sinnet.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.