Ilse gjør opp regnskap for to selskaper i Belgia. Som regnskapsfører kan hun nøyaktig avgjøre et firmas stabilitet og velstand. Men ved å anvende dataene hun lærte fra Vitenskapen om overlevelse, kan hun nøyaktig forutsi stabiliteten og atferden til mennesker hun møter.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.