Som en måte å håndtere disse utfordrende tider på, kommer Barbara seg ut og blir produktiv. Hun ser det positive i å gjøre utendørs arbeid, som å rense opp løv fra bassenget sitt. Det hele dreier seg om å rette oppmerksomheten utad og høste opp alle fordelene som følger med det. Det er bare én av de verdifulle leksjonene fra Arbeidets problemer.

Oppdag Scientologys verktøy for arbeidslivet og banebrytende prosesser til å få gleden tilbake til livet i boken Arbeidets problemer.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.