Aylins favorittlek er å hoppe paradis. Hun tegner mønsteret på fortauet og hopper hele dagen. Og Aylin perfeksjonerer sine hoppeferdigheter ved å anvende forskriften «Vær kompetent» fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.