Artistiske kreasjoner springer frem fra den unge kunstneren Autumn. Hun tar en boks, noen pinner og furukongler for å skape et fantastisk blomster­arrangement. Hun finner inspirasjon i Veien til lykke og gir sin innsikt videre til kunstnere, både unge og gamle, med oppmuntrende ord om å «gjøre så mange kunstprosjekter dere kan».

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.