Antonina vet at Scientology auditering gjør den dugelige mer dugelig. Så hun reiser et godt stykke fra sitt hjem i Slovenia til et sted kalt Saint Hill. Det er der hun finsliper sine evner til å ta hånd om familie og arbeid og går inn i dugelighetsarenaen gjennom auditering.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.