Anthony er i Scientology Kirken Washington State hvor han fortsetter sine studier av boken Avansert prosedyre og aksiomer. Og kurset hjelper ham med å gjøre fremskritt ved å gi ham verktøy han kan bruke til å håndtere livet bedre.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.