Ange er klar til å bli profesjonell auditør, så han slår inn på ny kurs. Han studerer Kurset i profesjonell meterbruk i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Afrika. Og han er begeistret over å få det gjort!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.