Som lærer bruker Nina L. Ron Hubbards banebrytende Studieteknologi til å undervise sine elever. Bare ett eksempel på hvordan hun anvender Studieteknologi i klasserommet, er når barna lærer seg anatomi, får Nina dem til å lære forskjellen mellom et skinnebein og et leggbein ved å finne dem på et tredimensjonalt skjelett. Og det er undervisning – ganske sikkert.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.