Ana omgjorde alt arbeidet sitt for å gi foredrag online. Til tross for den fysiske avstanden som skiller henne fra hennes kunder, gjør hun avstanden mindre med kommunikasjon alene og skaper gode relasjoner. Å øke kommunikasjonsferdigheter er fokuset for kurset Kommunikasjon i Scientology Håndboken.

Kommunikasjon er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.