Ana deltar i en Scientology service som hjelper en person til å leve her og nå – i stedet for å ha oppmerksomheten fastlåst i fortiden. «Nåtiden» er et ganske flott sted for denne unge damen å starte sitt liv – og peker mot en spektakulær fremtid for Ana.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.