Amirs hjemmestudio passer på en bordplate, men musikken han skaper fyller rommet og enda mer. Med innflytelse fra hans egyptiske røtter bruker han melodier, ambientlyder og rytmer til å skape fengende, unike stykker. Amir henter sin inspirasjon fra et L. Ron Hubbard-sitat fra Grunnsteinene om kunstneres betydning for kulturen.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.