Arrigo er en arkitekt som elsker sin musikk. Så mye at han utarbeidet en plan for å katalogisere alle notene sine, og så gjorde han det. Når man oversetter hans aktivitet til musikkuttrykk, kunne man si at Arrigo gjorde det hele allegro – munter og i livlig tempo. Å fullføre handlinger hjelper en med å bringe kontroll til sin verden, en sannhet som finnes i Scientology: Tankens grunnbegreper.

Finn ut om sinnet, ånden og livet. Les boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.