Laila elsker å danse. Laila elsker å synge. Og fremfor alt annet elsker denne 13 år gamle kunstneriske virvelvinden å holde seg produktiv. Hun baser sin beundringsverdige showbiz-arbeidsmoral på anvendelsen av forskriftene i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.