Londons teater er mørke for tiden, så Tom kan ikke spankulere og briske seg på scenen. Men det han kan gjøre er å skape hjemme – enten det er ved å lese Shakespeare eller skape og spille inn original musikk. For denne kunstneren er skaping overlevelse, så han studerer også emnet i boken Dianetics: Den opprinnelige avhandlingen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.