Luis trener og hans innsats for å komme i fysisk form gjør seg betalt. Men han øker faktisk sine evner i alle områder av livet – et emne hvis grunner og årsaker er beskrevet i kurset Tilværelsens dynamikker fra Scientology Håndboken.

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.