Alistair føler seg ekstatisk fordi han nettopp har attestert på tilstanden Clear! Og nå er han fullstendig opprømt over å fortsette sin utrolige oppstigning på Broen til OT i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Sydney.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.