Hva er Alexis’ fortrinn? Han har opplevd kraften i å lese Selvanalyse. Han vet hvordan det utvider hans kunnskap, forbedrer hukommelsen og åpner en hel verden av muligheter som han aldri visste eksisterte. Og det er virkelig et fortrinn!

Bruk prosessene i Selvanalyse for så lite som en halv time om dagen i to uker, og du kan i betydelig grad heve deg selv på Den emosjonelle toneskalaen og trekke deg selv ut av nesten hva som helst.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.