Alejandro drar nytte av tiden hjemme ved omhyggelig å finne tid for seg selv rundt arbeidstiden sin. Og en del av denne tiden er viet til å utvide hans forståelse av menneskelig atferd gjennom studiet av Grunnsteinene.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.