Aidan gjenerobrer med glede sin ungdomsånd gjennom kunst. Han har tørket støvet av sine malerpensler som var lagret bort alt for lenge, og er i gang igjen med å fine kunstverk. Hans kunstneriske bestrebelser blir innrammet på en helt ny måte nå, fordi hans kunstneriske evne fyker rett til værs etter å ha anvendt Studieteknologien på grunnelementene i kunst.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.