Adi er på en kronologisk søken i Scientology Kirken i Portland. Det vil si, hun studerer De avanserte kliniske kursene i kronologisk rekkefølge – det er mer enn 1000 foredrag, det ene etter det andre!

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.