Med en utsikt fra høyt over byen din og en grundig forståelse av dine medmennesker, følger det at du vil kunne heve deg over det hele. Og det er fra akkurat det utsiktspunktet Morgan ser på (og erobrer) sin verden.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.