Madelina er fra Italia, landet til den mest berømte historiske arenaen i verden. Men hun er på en helt ny arena – den berømte arenaen for de øvre nivåene i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Afrika. Og det gjør Madelina «veldig lykkelig».

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.