Susana reiste fra Sveits til England for å delta på Scientology servicer i «Rons hjem» på Saint Hill. Hva opplevelsen angår, beskriver hun studium og auditering i Saint Hills historiske slott med bare ett ord – «magisk». Og med hver eneste auditeringssession fortsetter magien.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.