John bor i Sydney, langt borte fra sitt hjemland Hellas. Men han er hjemme og lager seg en kopp hjembybrygget gresk kaffe. Den er søt, den er tykk og sterk! Og Johns flittighet er like sterk. Det er ikke bare å følge gudene – det er å følge forskriftene i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.