American Saint Hill Organization i Los Angeles er litt av en perle for Jules, fordi det er stedet der han gjør uvurderlige oppdagelser. Jules studerer Vitenskapen om overlevelse, og får en bedre forståelse av de forskjellige aspektene av menneskelige emosjoner – og det hele får livet hans til å skinne.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.