GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

ONLINE-KURS

På dette kurset vil du lære:

  • Hvordan du kan unngå distraksjoner og overanstrengelse og sikre deg suksess i enhver aktivitet.
  • Det første skrittet du må ta for å ha suksess med å organisere noe, enten det er din egen karriere eller en hel virksomhet.
  • Hva en organiseringstavle er og nøyaktig hvordan du lager en for å gjøre aktiviteten, prosjektet eller gruppen din mer produktiv.

Kursoversikt

Alle erkjenner at hvis ting var bedre organisert, ville folk være bedre stilt. Vi har alle hatt erfaringer med den byråkratiske papirmølla, upersonlige regjeringskontorer eller likegyldige kommersielle foretak. Problemet med dårlig organisering er alvorlig og koster billioner i svinn, ineffektivitet og redusert produktivitet.

På et mer individuelt nivå er organisering en viktig og ofte manglende faktor i personlig suksess. Det er også en nødvendighet i en blomstrende familie. Å oppnå målene sine uansett hvor store eller små, krever en kunnskap om organisering. Hvordan forvalter du mest effektivt og produktivt din tid, dine aktiviteter og dine ressurser? Hvordan minimerer du forstyrrelser? Og hvordan samordner du dine sterke sider for å oppnå dine formål?

L. Ron Hubbard innså at mennesket like mye manglet forståelse av hvordan man organiserer sine aktiviteter som av sin sanne åndelige natur. Og en betydelig del av forskningen hans var viet til å klargjøre emnet organisering, en oppgave han fullførte i fullt monn.

Dette kurset og det tilhørende heftet inneholder noen av de mest grunnleggende prinsippene i den organiseringsteknologien Hubbard utviklet; disse grunnprinsippene er i seg selv nok til å gi en sterk forbedring av aktivitetene i det man ønsker å oppnå – om det er grupper eller enkeltpersoner. Kaos og forvirring er ikke en naturlig tilstand i livet. De eksisterer bare når naturlover ikke forstås og følges. Her er noen av naturlovene for organisasjon og organisering.

 

Detaljer for kurset

Letthet i studiet

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av leseoppgaver, essayer og praktiske øvelser.

Før du begynner oppretter du din egen personlige konto på Scientology hjemmesiden. Når du er logget inn vil online-programmet ta deg gjennom hvert trinn av kurset til full fullføring, med alle kursmaterialer gitt fra de Frivillige prestenes hjemmeside.

Kurslengde

4 til 6 timer. Du kan likevel ta kurset i ditt eget tempo. Med andre ord gjøres det ikke på tid. Kurset er vår service til deg, gratis.

Materialer

Hefte: Grunnleggende organisering
eller Scientology håndboken

Dine kursmaterialer er også en del av online‑kurset. Med andre ord, når du er logget på kan du lese materialene fra online‑kursprogrammet mens du utfører hvert trinn. Vi vil dog anbefale at du laster ned heftet gratis eller kjøper det så du kan lese gjennom det, og vise til det når du ikke er logget inn på kursprogrammet.

Overvåking

Gjennom kursforløpet ditt vil du motta veiledning fra din personlige online‑kurssupervisor, som vil hjelpe med å sikre at du forstår og oppnår det maksimale utbyttet av kursmaterialene. Sluttresultatet er at du er fullt ut i stand til å anvende opplysningene heri. Hvis du har ytterligere spørsmål så kontakt oss her.