SETTET SANNHETEN OM STOFF-HEFTENE

 Dette settet kommer i en eske og inneholder fjorten illustrerte Sannheten om stoff-hefter, skrevet spesielt for å utdanne unge om stoffmisbruk, og de dekker i detalj opprinnelsen, populærnavn og kort- og langtidsvirkningene av de mest misbrukte stoffene: marihuana, ecstasy, kokain, smertestillende midler, LSD, crystal meth, heroin og andre. Også inkludert er et oversikthefte som skildrer faktaene om stoffmisbruk og grunnene til hvorfor folk tar stoff til å begynne med. Det komplette settet stilles gratis til rådighet.

BESTILL DINE
GRATIS MATERIALER

ET GRATIS UTDRAG AV DIANETIKK: DEN MODERNE VITENSKAP OM MENTAL SUNNHET