Er det menneskelig å feile?

ER DET MENNESKELIG Å FEILE?

Et illustrert lydklipp fra Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet

Den sansende og bevisste delen av sinnet – Menneskets faktiske evne til å beregne – gjør aldri feil. Men hvis sinnet alltid beregner perfekt ut fra de dataene det har lagret og oppfattet, hvordan kan folk da gjøre feilbedømmelser?

Akkurat som med en maskin som har en nedtrykt «7»-tast, kan det, når gale data blir matet inn i menneskets hukommelsesbanker, få en person til å gjøre feil og handle på en unormal måte.