Sinnets mekanikker

SINNETS MEKANIKKER

Et illustrert lydklipp fra Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet

Hypnose, som ikke har noe å gjøre med Dianetikk-terapi, tjener ikke desto mindre som et laboratorieverktøy for å demonstrere hvordan den delen av sinnet som ikke er i kontakt med bevisstheten, fremdeles påvirker en person. Dette kalles «Det reaktive sinnet» og er kilden til sinnssykdom, psykosomatiske sykdommer og andre aberrasjoner.