Kursoversikt: Organiseringens grunnlag
SCIENTOLOGI-VERKTØY FOR LIVET | Se alle kursene »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Grunnleggende organiseringer et gratis online-kurs som du kan begynne på med det samme. Det er vår gratis service til deg.
Hvis du allerede har begynt på dette kurset, logg inn her »
START NÅ »
Gå i gang med ditt gratis online-kurs.

Grunnleggende organisering
Kursoversikt

Alle erkjenner at hvis ting var bedre organisert, ville folk være bedre stilt. Vi har alle hatt erfaringer med den byråkratiske papirmølla, upersonlige regjeringskontorer eller likegyldige kommersielle foretak. Problemet med dårlig organisering er alvorlig og koster billioner i svinn, ineffektivitet og redusert produktivitet.

På et mer individuelt nivå er organisering en viktig og ofte manglende faktor i personlig suksess. Det er også en nødvendighet i en blomstrende familie. Å oppnå målene sine uansett hvor store eller små, krever en kunnskap om organisering. Hvordan forvalter du mest effektivt og produktivt din tid, dine aktiviteter og dine ressurser? Hvordan minimerer du forstyrrelser? Og hvordan samordner du dine sterke sider for å oppnå dine formål?

L. Ron Hubbard innså at mennesket like mye manglet forståelse av hvordan man organiserer sine aktiviteter som av sin sanne åndelige natur. Og en betydelig del av forskningen hans var viet til å klargjøre emnet organisering, en oppgave han fullførte i fullt monn.

Dette kurset og det tilhørende heftet inneholder noen av de mest grunnleggende prinsippene i den organiseringsteknologien Hubbard utviklet; disse grunnprinsippene er i seg selv nok til å gi en sterk forbedring av aktivitetene i det man ønsker å oppnå – om det er grupper eller enkeltpersoner. Kaos og forvirring er ikke en naturlig tilstand i livet. De eksisterer bare når naturlover ikke forstås og følges. Her er noen av naturlovene for organisasjon og organisering.