Kursoversikt: Bestanddelene i forståelse
SCIENTOLOGI-VERKTØY FOR LIVET | Se alle kursene »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Bestanddelene i forståelseer et gratis online-kurs som du kan begynne på med det samme. Det er vår gratis service til deg.
Hvis du allerede har begynt på dette kurset, logg inn her »
START NÅ »
Gå i gang med ditt gratis online-kurs.

Bestanddelene i forståelse
Kursoversikt

Fra hyllene med selvforbedringsbøker i bokhandlene, radioprogrammer og selvhjelpsforkynnere som drar på sine foredragsturneer, tilbys myriader av løsninger på problemene med å forstå livet. Likevel løses ikke den endeløse strømmen av vanskeligheter som mennesket har.

På dette kurset og i det tilhørende heftet går L. Ron Hubbard dypere enn alle disse «løsningene» og fremlegger den grunnleggende kunnskapen om hva forståelse rent faktisk er sammensatt av.

Hva kan du gjøre med denne kunnskapen? Ved å forstå hva forståelse virkelig er, har du verktøyene til å håndtere selve livet. Dette betyr at du har verktøyene til å øke din forståelse av nesten hva det skulle være, inklusive de menneskene du kjenner og kommer i kontakt med.

Med denne kunnskapen blir du i stand til å hjelpe andre som opplever vanskeligheter med misforståelser, forskjellige synspunkter, ødelagte forhold og annen dårlighet som gjør menneskers tilværelse til en kjede av påfølgende vanskeligheter. Du lærer hva forståelse består av, hvordan disse bestanddelene innbyrdes henger sammen og gir forståelse. Med de ferdighetene man kan oppnå ved å studere de grunnprinsippene som er å finne her, kan du hjelpe andre med igjen å forstå sine medmennesker og verden omkring seg.

Selv om bare en del av den samlede teknologien Hubbard utviklet er tatt med her, er det nok til å endre den måten du takler livet på. Og det å anvende den vil hjelpe deg til å blomstre på ethvert område av menneskelig aktivitet.

Når mangel på forståelse i virkeligheten er kilden til menneskers problemer, forestill deg så potensialet uten denne hindringen. Millioner av mennesker som anvender denne kunnskapen, når høyder de en gang bare drømte om, og klarer å hjelpe andre til å gjøre det samme.