Er det likhet mellom Scientologi og hypnose, meditasjon, psykoterapi og andre mentale terapier?

ER DET LIKHET MELLOM SCIENTOLOGI OG HYPNOSE, MEDITASJON, PSYKOTERAPI OG ANDRE MENTALE TERAPIER?

Det er ingen likhet. Det var faktisk som et resultat av L. Ron Hubbards forskning i hypnose og mange andre mentale behandlingsformer, at han innså behovet for praktiske svar på Menneskets problemer. I boken Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet beskriver han spesifikt hypnose og psykoterapi som farlige og upraktiske. Nesten alle andre metoder av påstått mental vitenskap bygger på prinsipper som står helt i kontrast til dem man finner i Scientologi. Særlig psykiatri og psykologi behandler Mennesket som en «ting» som skal tilpasses, ikke som et åndelig vesen som kan finne svarene på livets problemer og som selv kan forbedre seg i helt utrolig grad.