Kursoversikt: Hvordan man løser konflikter
SCIENTOLOGI-VERKTØY FOR LIVET | Se alle kursene »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Hvordan løse konflikterer et gratis online-kurs som du kan begynne på med det samme. Det er vår gratis service til deg.
Hvis du allerede har begynt på dette kurset, logg inn her »
START NÅ »
Gå i gang med ditt gratis online-kurs.

Hvordan løse konflikter
Kursoversikt

Det ser ut til at folk ofte har vanskeligheter med å komme overens. Familier krangler, naboer sloss, land avfyrer våpen mot hverandre. Er det slik det må være?

Antropologer, sosiologer, psykologer og andre sier at det er slik.

Etter å ha observert en lang historie med menneskets kranglevorne atferd, hevder de at mennesket har dyriske instinkter, eller at menneskets egentlige natur er antisosial og voldelig.

Sannheten er at mennesket er fredelig; men det kan individuelt eller kollektivt bli drevet til hat og vold.

L. Ron Hubbard avdekket en grunnleggende naturlov i menneskelige forhold da han undersøkte årsakene til vold. Denne forklarer hvorfor konflikter mellom mennesker ofte er så vanskelige å bøte på. Og han tilveiebrakte et enormt verdifullt verktøy, som setter en i stand til å løse enhver konflikt, det være seg mellom naboer, medarbeidere eller til og med land.

På dette kurset og det tilhørende heftet vil du oppdage hvordan du kan hjelpe andre med å løse sine vanskeligheter og gjenopprette fredelige forhold. Fred og harmoni mellom mennesker kan bli mer enn bare en drøm. Bred anvendelse av denne loven vil gjøre det til en realitet.