HVORFOR KALLES SCIENTOLOGI EN RELIGION?

Scientologi oppfyller alle de tre kriteriene som generelt brukes av religionslærde over hele verden når de skal avgjøre religiøsitet: 1) Troen på en endelig virkelighet, slik som Det høyeste vesen eller evig sannhet, som overskrider den verdslige verdens her og nå, 2) Religiøs praksis rettet mot forståelse, å nå eller være i nær forbindelse med denne endelige virkeligheten, og 3) et fellesskap av troende som slutter seg sammen i streben etter denne endelige virkeligheten. 

Scientologis syn på en endelig virkelighet som overskrider den materielle verden, innbefatter dens konsepter med thetanen og dynamikkene, som inkluderer den åndelige verden (Sjuendedynamikken) og Det høyeste vesen (Åttendedynamikken). Det andre elementet kan finnes i Scientologi-ritualer, slik som navngivning, bryllup og begravelse, men i hovedsak er det de religiøse servicene auditering og trening, hvormed scientologer øker sin åndelige bevissthet og når en forståelse av både den åndelige verden og, i siste instans, Det høyeste vesen.

Med hensyn til det tredje elementet finnes det et vitalt fellesskap av troende i enhver Scientologikirke på nesten ethvert tidspunkt av dagen.

Scientologi er dermed en religion i ordets mest tradisjonelle forstand. Scientologi hjelper Mennesket å bli mer bevisst sin egen åndelige natur og den til de rundt det, og følgelig mer bevisst Gud.

Scientologi viderefører en religiøs tradisjon som går ti tusen år tilbake og som omfatter sannheter man kan finne i de eldste hellige tekstene fra hinduenes Veda og buddhismens visdom. 

Til felles med alle store religioner, deler Scientologi drømmen om fred på jorden og frelse av Mennesket. Det nye i Scientologi er at den tilbyr en presis rute til å bringe åndelig forbedring her og nå, samt en måte å oppnå dette på med absolutt visshet.