Kursoversikt: Tilværelsens dynamikker
SCIENTOLOGI-VERKTØY FOR LIVET | Se alle kursene »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Tilværelsens dynamikkerer et gratis online-kurs som du kan begynne på med det samme. Det er vår gratis service til deg.
Hvis du allerede har begynt på dette kurset, logg inn her »
START NÅ »
Gå i gang med ditt gratis online-kurs.

Tilværelsens dynamikker
Kursoversikt

I årtusener har mennesket forsøkt å bedømme sin plass i den materielle verden. Hvordan skal det forholde seg til alt annet liv og sine medmennesker? Hva er dets virkelige ansvar, og overfor hvem?

Det fantes aldri utfyllende svar – verken hos de gamle grekerne eller de moderne materialistene.

Og slik forble det inntil L. Ron Hubbard virkeliggjorde det målet han så lenge søkte: Oppdagelsen av et forenende prinsipp som gjaldt for alt liv, en fellesnevner som alle mennesker og faktisk alt liv kan forstås gjennom.

Fra dette fulgte en strøm av oppdagelser som kastet nytt lys over menneskets og livets natur.

Prinsippene i dette kurset kan hjelpe en med å løse de gamle moralske dilemmaene om riktig og galt, og dermed oppnå et nytt fornuftsnivå. Med dem kan man nå samordne de forskjellige delene av tilværelsen, ufravikelig ta de rette avgjørelsene når man står ovenfor valg og oppnå et nytt perspektiv på de veiene man kan vandre i livet.

L. Ron Hubbard behandlet disse prinsippene mer utvidet i tallrike andre skrifter og foredrag. Men dette kurset og det medfølgende heftet representerer essensen av emnet og er en praktisk innfallsvinkel til det å leve en vellykket tilværelse, som millioner av mennesker benytter seg av.