Studieteknologi:
SCIENTOLOGI-VERKTØY FOR LIVET | Se alle kursene »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Studieteknologier et gratis online-kurs som du kan begynne på med det samme. Det er vår gratis service til deg.
Hvis du allerede har begynt på dette kurset, logg inn her »
START NÅ »
Gå i gang med ditt gratis online-kurs.

Studieteknologi
Kursoversikt

Tenk over dette et øyeblikk: Var det noensinne noen som lærte deg hvordan man studerer, da du gikk på skolen eller under utdannelsen din?

I dag går folk ut av skolen uten å kunne lese eller skrive godt nok til å beholde en jobb eller håndtere livet. Det er et enormt problem. Det er ikke slik at emner ikke kan læres. Det som det ikke undervises i, er hvordan man lærer. Det er det trinnet som mangler i all utdannelse.

L. Ron Hubbard fylte dette gapende hullet ved å komme med den første og eneste teknologien om hvordan man studerer. Han oppdaget lovene som læring er basert på, og utviklet fungerende metoder som enhver kan anvende. Han kalte dette emnet for «studieteknologi».

Denne teknologien gir en forståelse av det grunnleggende om læring, og gir eksakte metoder til å overkomme alle fallgruvene man kan støte på mens man studerer.

Studieteknologi dreier seg ikke om hurtiglesing eller hukommelsestriks. Det er ikke bevist at disse øker ens evne til å forstå det man studerer, eller at de fremmer lese- og skriveferdigheten. Studieteknologien gjør en i stand til å forstå et emne så man kan anvende det.

Dette kapittelet inneholder bare en liten del av hele studieteknologen som L. Ron Hubbard har utviklet. I dette korte overblikket finner du likevel grunnleggende prinsipper som du kan anvende for å studere mer effektivt. Med denne teknologien kan du lære ethvert emne, og det kan alle andre også.