HVORFOR ER NOEN MENNESKER IMOT SCIENTOLOGI?

Det finnes bestemte karaktertrekk og mentale holdninger som får en prosentdel av befolkningen til voldsomt å sette seg imot enhver form for forbedrende aktiviteter eller grupper. Denne lille prosentdelen av samfunnet (ca. to prosent) kan ikke tolerere at Scientologi med suksess forbedrer tilstander rundt omkring i verden. Disse samme to prosentene er i opposisjon til enhver effektiv selvforbedringsaktivitet. Grunnen til at de så fanatisk setter seg imot Scientologi, er fordi Scientologi gjør så mye for å hjelpe samfunnet. De som er opprørt for at folk blir bedre, er få i antall i forhold til millionene som har tatt Scientologi til seg og bifaller dens innsats for å skape en bedre verden.