Kan scientologer som er medlemmer av kirken komme og gå som de har lyst?

KAN SCIENTOLOGER SOM ER MEDLEMMER AV KIRKEN KOMME OG GÅ

SOM DE HAR LYST?

Selvfølgelig. Scientologer er frie til å være så aktive til å delta i kirkelige servicer som de velger. Ikke-praktiserende scientologer med god status kan vende tilbake for å delta i religiøse servicer på ethvert tidspunkt. Hvis noen beslutter seg til at de ikke lenger ønsker å være medlem av Kirken, er de velkomne til å forlate Kirken.