TROR SCIENTOLOGER AT DE NEDSTAMMER FRA ROMVESENER?

Absolutt ikke. Scientologi har ingen slik tro. Enhver slik antydning er like absurd som å hevde at de kristne tror at de nedstammer fra romvesener fordi de tror det eksisterer en himmel. 

Noe av informasjonen man finner på internett om Scientologis religiøse tro, er en blanding av feilinformasjon, forvanskninger og direkte løgner, skrevet med den hensikt å fordreie Scientologi-læren. Disse sjofle utsagnene, fremsatt av «perifere på internett», er ikke bare åpenlyst usanne, de er bevisst lagd for å gjøre narr av scientologer og rakke ned på deres reelle religiøse tro.