REQUEST YOUR FREE DVD
YOUTH FOR HUMAN RIGHTS

Youth for Human Rights DVD

Your free DVD includes:

  • Making Human Rights a Reality
  • The Story of Human Rights Documentary (9 minutes)
  • 30 Rights, 30 Ads PSAs (30 PSAs)
  • UNITED Music Video

A DVD featuring Making Human Rights a Reality, an introduction to our worldwide human rights education program and human rights awareness-raising tools that you can put to immediate use: the 9 1/2-minute award-winning educational film, The Story of Human Rights; 30 public service announcements depicting each of the articles of the Universal Declaration of Human Rights; and the UNITED anti-bullying music video.
REQUEST A FREE
United for Human Rights DVD

Request your FREE copy of the DVD, Youth for Human Rights.

For å behandle din anmodning må du samtykke i at dine kontaktdata blir gitt videre til den enheten, den allmennyttige organisasjonen og/eller den serviceenheten som utfører leveringen av den bestilte informasjonen eller de bestilte materialene. Du kan senere til enhver tid og uten omkostninger gjøre innsigelse mot fremtidig bruk av dine kontaktopplysninger ved å sende en e-post til unsubscribe@. For ytterligere opplysninger se vår fortrolighetserklæring og vilkår for bruk.