REQUEST YOUR FREE DVD
BRINGING HUMAN RIGHTS TO LIFE

Bringing Human Rights to Life DVD

Your free DVD includes:

  • An introduction to our worldwide human rights program;
  • the award-winning educational film The Story of Human Rights;
  • 30 public service announcements depicting each of the articles of the Universal Declaration of Human Rights.REQUEST A FREE
Youth for Human Rights DVD

Request your FREE copy of the DVD, Bringing Human Rights to Life.

For å behandle din anmodning må du samtykke i at dine kontaktdata blir gitt videre til den enheten, den allmennyttige organisasjonen og/eller den serviceenheten som utfører leveringen av den bestilte informasjonen eller de bestilte materialene. Du kan senere til enhver tid og uten omkostninger gjøre innsigelse mot fremtidig bruk av dine kontaktopplysninger ved å sende en e-post til unsubscribe@. For ytterligere opplysninger se vår fortrolighetserklæring og vilkår for bruk.