SCIENTOLOGIKIRKENS VEKST

Gjennom mer enn 50 års forskning oppdaget L. Ron Hubbard svært mange grunnleggende sannheter om livet, noe som førte til utviklingen av Scientologi og den påfølgende veksten i Scientologi-religionen.

Det sier mye om sannhetene som Scientologi inneholder, at bevegelsen nå etter mindre enn to generasjoner blomstrer i alle verdensdeler og har tusenvis av kirker, misjoner og grupper, og dermed daglig innvirker på millioner av menneskeliv. Scientologer kommer fra alle samfunn: forretningsfolk, husmødre, studenter, kunstnere, kjendiser, arbeidere, intellektuelle, soldater, leger, politibetjenter, osv.

Siden scientologer hele tiden er involvert i verden omkring seg, deler de naturligvis det de har lært i Scientologi med andre. Når disse andre ser at Scientologi kan ha relevans også i deres liv, blir også de interessert i hva Scientologi kan tilby dem. Og på den måten vokser Scientologi i store trekk slik som enhver annen stor religion i historien, fra menneske til menneske, mens den bringer kunnskap, visdom og håp om en bedre tilværelse.

Millioner av mennesker vet at livet kan bli verdt å leve med Scientologi – at mennesket kan leve et rikt og helt liv i harmoni med andre – at verden kan bli et lykkeligere sted.

Scientologer arbeider hver dag for å skape en slik verden, og andre som deler denne drømmen slutter seg til. Det at Scientologi har en så uomtvistelig relevans for livet til disse millionene, sikrer at den vil fortsette å eksistere i samfunnet vårt. Millioner og atter millioner vil slå følge i denne søken etter å skape en bedre verden.