Hva er Den internasjonale assosiasjonen av scientologer?

HVA ER DEN INTERNASJONALE ASSOSIASJONEN AV SCIENTOLOGER?

Den internasjonale assosiasjonen av scientologer (IAS) er en selvstendig medlemskapsorganisasjon som er åpen for alle scientologer fra alle nasjoner.

IAS ble dannet i 1984 på et tidspunkt hvor scientologers religiøse frihet ble truet. Delegater fra Scientologikirker verden over samlet seg på Saint Hill Manor (L. Ron Hubbards hjem fra 1959 til 1966), i erkjennelse av behovet for å forene alle scientologer som en internasjonal gruppe. For å bekrefte sitt engasjement overfor Scientologis formål, formulerte og underskrev de første IAS-delegatene Løftet til menneskeheten.  

Formålet til IAS er «Å samle, fremme, støtte og beskytte Scientologi-religionen og scientologer i alle deler av verden for å oppnå Scientologis mål, slik de ble formulert av L. Ron Hubbard.»    

IAS ble dannet for å sikre at scientologer alltid vil være frie til å praktisere religionen sin, og å hjelpe Scientologikirker og scientologer som er utsatt for religiøs forfølgelse. IAS arbeider videre for å sikre religiøs frihet for alle.

I dag utvikler Scientologi seg med en stadig stigende hastighet, og tiden for forsvar alene er over for lenge siden. Derfor støtter IAS nå kampanjer som virkelig omformer jordens skjebne. IAS-medlemmer oppsøker sprekker i den sosiale strukturen som tradisjonelt har frembrakt sivilisasjoners sammenbrudd, og innfører løsninger basert på L. Ron Hubbards verker. Donasjoner fra IAS-medlemmer har finansiert bevilgninger til å etablere internasjonale fasiliteter for sekulær sosial forbedring ved bruk av Hubbards oppdagelser, inkludert:

  • Narconon Arrowhead i Oklahoma, en av de største stoffavvenningsfasilitetene i verden, som også fungerer som et internasjonalt treningssenter for profesjonelle og frivillige innenfor stoffavvenning.

  • Applied Scholastics International, et 40 hektar stort treningsområde for undervisere i St. Louis, Missouri.

  • The Way to Happiness Foundation International i Glendale, California, koordinerer den verdensomspennende distribusjonen av L. Ron Hubbards moralkodeks basert på sunn fornuft.

IAS har også gitt bevilgninger til finansiering av offentlige informasjonskampanjer beregnet på å løse de viktigste samfunnsproblemene, inkludert:

  • Verdens største ikke-statlige initiativ mot stoff, som når mange millioner årlig.

  • Verdens største ikke-statlige menneskerettighetskampanje, som bredt fremmer de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.  

  • Verdensomspennende programmer for å gi lese- og skriveferdighet, som hjelper millioner av underprivilegerte elever i Amerika, Europa, Asia og Afrika.

  • Scientologis Frivillige prester-programmet har bragt nødhjelp til mer enn 10 millioner mennesker ved alle større katastrofesteder gjennom de siste ti årene.

IAS-bevilgninger har finansiert nye kirker i Harlem, Inglewood, California, Johannesburg, New York, Madrid, Hamburg, London, Roma, Washington D.C., Brussel og andre steder.