HAR KIRKEN FORTJENESTE?

Nei. Scientologikirkene er allmennyttige organisasjoner, og alle donasjoner de får går eksklusivt til deres religiøse aktiviteter.